de Buitenspeelmand
Out of the Basket

De Peuter Buitenspeelmand

De Peuter Buitenspeelmand is ontwikkeld in samenwerking met Combiwel. De mand bestaat uit 12 verschillende, uitnodigende materialen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De materialen kunnen gebruikt worden voor begeleid spelen. Aan de mand hangen 12 kaarten met daarop een foto van het materiaal en drie spelmogelijkheden. Motorische en sociale vaardigheden worden door de spelen gestimuleerd. De materialen zijn met zorg uitgezocht voor peuters om zelf te kunnen ontdekken. 


 

NIEUW!!! Een Motoriekkist voor thuis!!!

 

Met trots presenteren we de Motoriekkist voor dreumesen en peuters. Je kan nu zelf oefenen met je kind met uitdagende materialen. Per motorische vaardigheid is er een uitlegkaart. Op de kaart staan leerzame oefeningen en een stukje theorie over de motorische fases van je kind. 

 

Samen gezellig spelen en werken aan de motorische ontwikkeling van je kindje! Ook handig bij regenachtige dagen. Lekker blijven bewegen en ontdekken. 


De Basis Buitenspeelmand

De mand bevat 20 verschillende actieve spelen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Aan de mand hangen kaarten verdeeld in 4 categorieën namelijk; rekenen, taal, reactie en motoriek. Iedere categorie bevat 5 spelen met de daarbij benodigde materialen. Op iedere kaart staat aangegeven voor hoeveel kinderen het spel geschikt is, of er materiaal voor nodig is en hoelang het spel ongeveer duurt. De kaarten met spelomschrijving zijn geschreven voor de begeleider. Kinderen leren onder begeleiding om samen te spelen. Om de spelen op maat te kunnen aanbieden, staat er op elke kaart een makkelijkere en een moeilijkere variant. 


De spelen van de Basis en de Peuter Buitenspeelmand kunnen ingezet worden om verschillende doelen te bereiken. De sociaal emotionele ontwikkeling is bij deze spelen het belangrijkste doel. Bij alle spelen zullen de kinderen op sociaal emotioneel gebied oefenen. De kinderen kunnen tijdens een spel verschillende rollen of taken hebben. Ze kunnen een leidende of een volgende rol hebben. Het ene kind is een geboren leider en zal het moeilijk vinden om opdrachten van een ander aan te nemen. Een ander heeft misschien een duwtje in de rug nodig om de leiding te nemen. Er zijn spelen waar ze zullen oefenen met samenwerken in tweetallen of in een grote groep. De kinderen worden geprikkeld om elkaar te stimuleren en te coachen door de samenwerkopdrachten. Ook zullen ze leren om met elkaar afspraken te maken over een spel. Bij sommige spelen kan er gewonnen of verloren worden. Het omgaan met winst of verlies kan voor kinderen lastig zijn. Het is de taak van de begeleider om op deze situaties in te spelen. Het voor- en nabespreken van een spel kan helpen. Het is belangrijk om het niveau van de kinderen goed in te schatten. Als een situatie te moeilijk is, zullen kinderen niet of met angst deelnemen. Wanneer een spel te makkelijk is, leidt dit tot verveling met als gevolg een gering leereffect. De kinderen leren vooral als het niveau van de spelen past bij hun ontwikkeling. Dit bevordert hun bewegingsbekwaamheid. 

De slechtziende Buitenspeelmand

De mand met materialen voor slechtziende kinderen is ontwikkeld in samenwerking met een leerkracht uit het SO van Visio onderwijs in Amsterdam. Visio geeft onderwijs aan slechtziende en blinde kinderen. 

De mand bestaat uit uitnodigende materialen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De materialen kunnen gebruikt worden voor begeleid spelen.

Door het beperkte gezichtvermogen van deze kinderen is er gezocht naar materialen waarbij geluid, licht en samenwerking een grote rol spelen. Voor kinderen met een visuele beperking is sport en beweging vaak minder vanzelfsprekend. Juist door beweging leren zij hun grenzen kennen, leren ze samenwerken en worden ze zich meer bewust van de mogelijkheden van hun eigen lichaam. Door aan deze vaardigheden te werken wordt hun zelfvertrouwe vergroot.

Rekenmand

We zijn bezig om een rekenmand te ontwikkelen. Ontdekkend en bewegend leren zijn onze uitgangspunten Meer weten? Mail gerust.          

Naast onze Buitenspeelmanden bieden wij ook trainingen op maat aan. Wij bedenken een programma wat bij uw school of instantie past. Voor meer informatie kunt u ons mailen.